Het Mioceen en Plioceen van de Vilheide Langenboom

Vooraf
De afgelopen decennia zijn er in Langenboom bij de zandwinning in groeve De Kuilen grote aantallen fossielen gevonden. De verzamelaars die gedurende die periode weer en wind trotseerden om in de zandbassins het groenzand uit te zeven, hebben een indrukwekkende hoeveelheid tanden, botten en schelpen blootgelegd. Resten van vooral mariene dieren: haaien, vissen, zeezoogdieren en ongewervelden als slakken, tweekleppigen en schaaldieren. Maar ook van landdieren als herten, mastodonten, jaguars en marterachtigen. En zelfs van de nu uitgestorven diersoort Chalicotherium zie afb, waarvan tot voor kort niet bekend was dat die ooit in Nederland voorkwam. Het overgrote deel van die dieren leefde in deze Brabantse omgeving ergens tussen 11 en 2,5 miljoen geleden: in het Laat-Mioceen, Plioceen en VroegPleistoceen. De veelheid en de enorme diversiteit aan fossielen maken Langenboom tot een voor Nederland unieke vindplaats. Meer weten klik op de volgende foto’s en links.

De werkwijze
De Prehistorie 6

 

 De kies vondst in Langenboom en informatie van  dit diersoort Chalicotherium
De Prehistorie 6

De hoogtijdagen
*De Kuilen wereldberoemd (Heemkunde Felix Walter A.Ermers)
 *Meer over Chalicotherium

 

Comments are closed.