Historie verdwenen boerderij Cornelis van Ham, Schadewijk, Schonenberg, v.Sambeek, v.Boekel C160 Russendaalseweg 12

home-2

 Kadasterkaart  1811-1832   
C160 Russendaalweg nr 14

Type Boerderij 
Locatie Russendaalweg nr 12/14
Functie Boerenbedrijf
Toestand Verdwenen
Toegankelijk  Prive
Bouwjaar  voor 1850 
Afgebroken  1972 (het voorhuis)
Bijzonderheden  Nu schuur/stal

De voormalige boerderij foto hieronder

Gebruikers:

C160 
1806: Cornelis van Ham uit Grave ook  eigenaar van Russendaal en het Pannenhuis
1832: Nicolaas Pieter  van Ham 
1851: Johannes van Schadewijk (Haren 22 dec, 18o9°-29 aug, 1886†) ∞ Catharina ………. Janssen  (1813°-17 maart, 1858†) en Adriana Jans (16 juli 1828°-4 juli 1900†)
1869: Huurder geweest G. Schonenberg. In 1869 opnieuw te huur
1860: Huurder: Theodorus Hendricus van Sambeek uit Mill (Mill 14 april, 1837°-3 dec, ………..1906†) ∞ Allegonda Verhoeven (Mill 26 sept,1836°-23 oct, 1885†)
1882: Weduwe en kinderen Van Schadewijk
………..Verhuur boerderij: Cornelis van der Zande (Herpen 2 aug 1852 °)  ∞ Christina ………..Nabuurs (Mill 16 mei°1857)
1901: Gerardus van Boekel (Zeeland 11 oct, 1857°-18 dec 1928†) ∞ Anna van Berkel ………..(Erp 13 aug, 1859°)
………..Erbij woonden: 1905: Hermanus Brands ∞ Maria Hofmans
…………………………………1908: Lambertus de Klein  ∞  Wilhelmina Verberk
1928: Martinus van Boekel (23 juni 1890°)
1933: Ook Peter van Boekel (Zeeland 25 febr, 1898°-1 juni 1982†) ∞ Anna van den ………..Bungelaar en Johannes van de Wetering
1967: Gerardus van Boekel ∞ Annie van Gaal

Wetenswaardigheden over de Russendaal

Klein Russendaal
ln het begin van de 17e eeuw, dus rond 1600, hebben nazaten van de heren Floris en Maximiliaan van Egmond in de binnenbocht van het huidige Hoekske een klein landgoed in hun bezit gehad, geheten Ysselsteynhoff. Rond 1674 hoorde het landgoedje toe aan de graaf van Home, de gamizoenscommandant van de vesting Grave. Later kwam het in het bezit van de familie Van Ham, die een zeepziederij had in Grave. Het landgoed heette toen Rustendaal, wat later veranderde in Russendaal.


De zeepzieder aan het werk  orangeL

Escharen rond 1800-1810
No 23, 24 en 25
De Heer Cornelis van Ham
De Bouwhoven den Russendaal en het Pannehuijs, met derzelver Bouw Groeslanden,
Houtgewasschen en Plantagien en Voorpotinge zoo als dezelve binnen haare bekende
bepalingen onder den Dorpe Eschaaren gelegen zijn in de marge: Modo de Heer A:W: van Ham te Grave
Ten tweede een kampke Hooyland genaamt het Steene Cruijske groot Ongeveer 2 morgen gelegen aan de Vegetas onder Eschaaren in de marge: Modo De Heer Johan de Quaaij c: suis Modo Mathys Poos en Jan Linders ieder voor de helft
Ten derde een parceel Bouwland gelegen in het Eschaarsche veld groot ongeveer Twe morgen belend EnerZyds B: van de Wiegelaar anderzyds den Armen van Eschaaren, en beide de Eynde den Schouweg, in de marge: Modo Marten Poos c.s.
Ten vierde De helfte in de Hooghalse Tienden
Ten vyfde de helfte in een wyde de Horst genaamt gelegen aan de Rivier de Raam in de marge: Modo De Heer A:W: van Ham te Grave

 

De vorming van het cultuurlandschap langs de Lage Raam

 


Kaart Waterschap de Maaskant  Escharen 1850-1851  

Op deze kaart is het gebied De Russen Daal te zien met daarop 3 boerderijen boven “Russen Daal” zien we het Langven nu in een  kleinere omvang rechts onder het voormalige ven/moeras van het gebied de Maurik, de Kiezelweg is hedendaags  de Hogeweg die overgaat naar de  Graafseweg 

Website’s -pagina’s
Heemkundekring Felix Walter Campagne de “Russendaal”  orangeL


                                                                                         

sight-2

Bezoek/geniet van de omgeving: 

Flora en fauna van de omgeving, KNNV: De Kuilen Langenboom   orangeL

Flora en fauna van de omgeving, KNNV: Het Langven en de Maurik  orangeL

Flora en fauna van de omgeving, KNNV: De Lage Raam  orangeL

Vestingstad Grave:  orangeL

Landgoed Tongelaar:  orangeL

Landhuis Russendaal:  orangeL

 

 

 

 

 

Comments are closed.