Albertus Johannes Slootmaekers jezuïet en architect

Albertus Johannes Slootmaekers
Geboren te Breda 15 januari 1814° en overleden te Sittard 4 april 1875†

SJ., jezuïet en architect van gebouwen voor jezuietencolleges en RK-kerkgebouwen; Slootmaekers was t/m 1842 meubelmakersgezel, winkelier, raveur en schrijnwerker (trad in 1842 in bij de jezuïeten te Drongen (nabij Gent, Oost-Vlaanderen) en vanaf 1843 als timmerman op het jezuïetencollege te Katijk a/d Rijn); vanaf 1848 volgde overplaatsing naar aartsbisschoppelijk kleinseminarie te Culemborg en in 1850 naar Ravenstein (waar hij ook bouwwerkzaamheden ondernam); volgde vanaf 1852 een theologieopleiding te Maastricht en restaureerde het theologaat voor jonge jezuïeten; vervolgens volgden de bouw van een nieuw noviciaat te Ravenstein, noviciaat  Mariëndaal te Velp (1862-1865), H. Hartkerk te Maastricht (1868-1870), moederhuis St.-Ignatius Gesticht te Den Bosch (1871), Kleinenburg van het St.-Willibrorduscollege te Katwijk a/d Rijn (1872), Kleine Russendaal te Langenboom (N.-Br., 1875), villa Maaszigt te Maastricht (voor de fam. van André Claereboets, die de jezuïeten zeer genegen was in 1874) en een nieuwe vleugel aan het (oorspr. van de dominicanen) Aloysiuscollege te Sittard (1873/74)

Voormalig Noviciaat Mariëndaal  Tolschestraat 2 Velp
Zij voornaamste werk is het klooster Mariëndaal nabij Grave gebouwd in de jaren 1862-1865. Opgetrokken in een romantisch-neoclassicistische stijl met vroege neogotische details. Met zijn stompe toren , zijn trapgevels en versieringen met rode en gele bakstenen, zijn ruime gang met kruisgewelven maakt het een imposante indruk en trok in die jaren van ontstaan veel aandacht. En doet nu dienst als zorgresidentie.

1865 Mariëndaal Velp (Grave)
Klooster Mariendaal 1862

Voormalig jezuïetenklooster in Sittard Kerkepad 2, 6131 EZ

Jezuïeteninternaat genaamd St.Aloysiuscollege annex Franciscus Solanusgebouw, 1873, in een 19de-eeuws traditionele bouwstijl. Gebouwd in opdracht van de sedert 1851 in het voormalige Dominicanenklooster gevestigde Paters Jezuïten, naar een ontwerp van architect Albert Slootmaekers SJ. Het internaat werd gebouwd na afbraak van het oude pesthuisje tegen de wal, ten oosten van het Huis op de Berg, in dwarsrichting tussen de Dominicanenwal en het oude Dominicanenklooster met St.Michielskerk. Hierdoor ontstond er een binnenhof, de zogenoemde cour solanus, tussen het internaat aan de westzijde, de Dominicanenwal aan de noordzijde, het voormalige Dominicanenklooster met St.Michielskerk aan de zuidzijde en het huidige Kerkepad aan de oostzijde.

1873 St Aloysiuscollege Sittard
Jezuieten internaat

Het St.Aloysiuscollege is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Slootmaekers SJ, de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp, het materiaalgebruik en de ornamentiek.

Het gebouw is gesitueerd in het beschermde stadsgezicht Sittard, is vanwege deze situering verbonden met de ontwikkeling van de historische binnenstad en is van bijzondere betekenis voor het aanzien van Sittard. Het college beschikt wat betreft het exterieur over een redelijk tot hoge mate van architectonische gaafheid en is van groot belang in relatie tot de structurele gaafheid van het negentiende eeuwse kloostercomplex en de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Bovendien beschikt het St.Aloysiuscollege over een hoge mate van architectuurhistorische zeldzaamheid en in regionaal kader over een redelijk tot hoge typologische zeldzaamheid.

1875 Campagne Russendaal Langenboom
Campagne de Russendaal

Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853, neemt het aantal roepingen binnen de Rooms-Katholieke kerk toe, waardoor de aanwas van de religieuze ordes en congregaties groeit. Russendaal wordt door de Raad voor Cultuur het meest gaaf bewaarde voorbeeld genoemd van een Jezuïtische campagne. Dit huis dient de seminaristen van Mariëndael te Grave tot buitenplaats. Het huis werd in de Tweede Wereldoorlog gevorderd door achtereenvolgens de Duitsers en de Engelsen. Na het vertrek van de Jezuïeten in de jaren ’60, kwam het in gebruik als conferentieoord. Tegenwoordig is het in particuliere handen.
Meer geschiedenis van dit gebouw klik hier.

 
1873? Kleinenburg college Katwijk aan de Rijn
kleinenburg colege Katwijk a d Rijn

 

 

Albert Slootmaekers is een broeder in de Nederlandse provincie geweest, die door zijn technische competentie, praktisch als autodidact, de huizen van de orde onvervangbare diensten heeft bewezen en tegelijkertijd vele kosten heeft bespaard. In die zin lijkt hij veel op zijn Duitse medebroeder Ignaz Gropper (1889-1968), die 75 jaar later een soort gelijke functie vervulde in Oostenrijk, Nederland in (Valkenburg een Duitse vestiging op Nederlands grondgebied), Duitsland Polen en Japan. Zich baserend op het werk van de invloedrijke architect Viollet-Le-Duc ontwierp Slootmaekers voor de Nederlandse Jezuïeten opleidingshuizen (noviciaten te Ravenstein en Grave; campagne Russendaal; theologaat Maastricht), colleges (Katwijk, Sittard), een seminarie (Culemborg), en een kerk Maastricht. Daarnaast zijn er van zijn hand ontwerpen van een moederhuis van zusters (Den Bosch) en een privé villa in (Maastricht). Bovendien maakte hij twee altaartafels (Katwijk, Culemborg). De neoromaanse en neogotische gebouwen van Slootmaekers onderscheiden zich door stoerheid, die speelse elementen kent. Er is duidelijk sprake van aantrekkelijke eclectische stijl. Een aantal gebouwen van Slootmaekers is verloren gegaan door brand of afbraak (Ravenstijn, kerk Maastricht, zusterhuis Den Bosch, Kleinenburg te Katwijk); andere zijn aangemerkt als rijksmonument (Mariëndaal, Russendaal).
Bron: Een vergeten architect door Paul Begheyn

 

Comments are closed.