De geschiedenis van Het Pannenhuis Langenboom

house (1) Panhuis 9

2F FotoFlexer_Photo
Kadasterkaart (minuutplan)

C148 Panhuijs kiezelweg 71 (nu Hoekstraat nr 11)
C149 Schuur kiezelweg  (in 1921 verbouwd tot huis Hoekstraat nr 12)

 

Type Herenhuis (genaamd Pannenhuijs)
Locatie Kiezelweg nr 71 (nu Hoekstraat 11)
Object grootte Huis 16.9 m breed en 21.6 m lang
Functie Verblijf landgoed/Boerenbedrijf
Toestand Verdwenen (nu tuin/woonhuis)
Toegankelijk  
Bouwjaar  >1541 > 1784 (eigenaar in akte bekend)
Afgebroken 1927
Bijzonderheden  Recontructie

Recontructie Panhuijs bronnen:  Graafs invloeden, bouw en materialen gebruik, archieven, kadaster hulpkaarten en veldwerken, omgeving, grondonderzoek, overblijfselen (er zijn dikke/brede dorpels gevonden destijds) van het pannenhuijs en verdere informatie uit gesprekken, er word gesproken van een hoog gebouw met pannendak vijf grote ramen bovenverdieping, onder twee aan weerszijden met een brede voordeur een erker aan de rechter zijde. Als we deze kaartjes uit 1911 erbij halen doet het vermoeden  dat dit huis 2x de grote moet hebben gehad als huis Russendaal ook spreekt men van een indrukwekkend trappenhal. De eerste aanzet zie tekening (verbeteringen volgen incl, afmetingen, breed 16.9 m en lengte 21.6 m volgens kadaster veldwerk van 1887). In 1927 kwam het gebouw onder de slopershamer terecht, volgens inlichtingen vonden ze het toen zeer jammer dat het gebouw afgebroken werd, alles samenvattend kan dit duiden dat het een statig herenhuis moet zijn geweest. Bijkomstigheid is dat het zomaar zou kunnen dat Franciscus van Boekel en Cato Hofmans voor een huis staan, en een van de laatste herinnering hoog houden van wat eens zo’n markant gebouw moet zijn geweest, genaamd het pannenhuis vlak voor de afbraak rond 1927. (zie foto verderop)


Pannenhuis 21

                                                                                                                                  Bekijk meer tekeningen

Vooraf:
1133: De Heren van Kuyc
1531:  Panding door Nyclaes Muller, namens de heer (1), van alle binnen de ……….vrijheid van Grave gelegen goederen van Joest vander Veld i.v.m. een ……….bedrag van 34 brab.gls. (1) Floris van Egmond, graaf van Buren, (pand) ……….heer van Cuijk.
1540: Filips van Montmorency  (1518°?-1568† De graaf van Horne
1559: Willem van Oranje bezitter stad Grave en het land van Cuijk
16oo: Jonkheer Willem van Ysselsteyn ook wel Jonkheer Willem van Egmond genoemd, ……….eigenaar van “De Russendaal” en kasteel Bronckhorst te Velp nazaten van de pandheren Floris en Maximiliaan van Egmond.
1674: Graaf van Horne de garnizoenscommandant van de vesting Grave
1697Nicolaas Peters en Susanna Ulrie echtelieden worden eigenaar van “Russendaal”

Gebruikers:
C148 (Pannenhuijs) en C149 (schuur) perceel 445

..?..: Jan Looden ∞ met Sibilla Peters uit haar eerste huwelijk kregen zij 3 kinderen
.…………………………..Nicolaas looden
……………………………Ida Looden
……………………………Maria Looden
1729: Gerard Sauvegarde en echtgenote Sibilla Peters (tweede huwelijk )
1738: Nicolaas Peter Looden brouwer te Grave en Sibilla Peters weduwe van Gerard ……….Sauvegarde eigenaren van bouwhof genaamd de Rustendaal
……….Nicolaas Peter Looden 1ste huwelijk (?) ∞ Agnes Deenen (?) zij kregen 6 kinderen
……………………………N.N.Looden (7 nov, 1737† Grave)
……………………………Maria Caspardina Looden (Grave 1740° – 19 okt, 1814†Grave) ∞
……………………………10-07-1786 te Beers met Wilhelmus van Tuerenhout (?)
……………………………N.N.Looden (9 sept, 1745† Grave)
……………………………Maria Sebilla Looden (Boxmeer 1748°- 26 okt, 1816†Boxmeer) ∞
……………………………met Gerardus Hegh (Boxmeer 1755°- 1 febr, 1835†Boxmeer)
……………………………Maria Clara Looden (Boxmeer?°-4 febr, 1803†Grave) ∞ 11-08-1765
……………………………in Grave met Cornelis van Ham (Grave ?°- nov, 1807†Grave)
……………………………Johannes Caspar Looden Pastor te Beers (?°- 21, apr,1802†Beers)

……….Nicolaas Peter Looden 2de huwelijk  ∞ 24-01-1751 te Grave met Johanna ……….Petronella van Libergen zij kregen een kind
……………………………Maria Agnes Looden (Grave 1752°- 26 mei 1819†Grave) ∞ 21-5-1780
……………………………te Grave met Jacobus Antonius van Boekel (?-12 okt, 1817†Grave) 

1784: George Heppe ∞ Frederíca Francoisa Joosten/Catarina Margareta Joosten
1784: Cornelis van Ham uit Grave eigenaar van Rustendaal en het Pannenhuijs      ………..(Grave ?° – nov, 1807†Grave) ∞ 11-08-1765 in Grave met Maria Clara Looden …………(Boxmeer ?°- 4 feb, 1803†Grave) hadden 4 kinderen
…………………………..Antoine Wijnand (1812†)
…………………………..Catarina Barbara
…………………………..Nicolaas Petrus van Ham
1807:  Nicolaas Petrus van Ham erft het Pannenhuis van zijn vader Cornelis van Ham.
………..Nicolaas Petrus van Ham zeepzieder (Grave 1779°- 22 april 1860† Escharen)
………..∞ 05-09-1802 met Maria Anna Theresia van Haerten (?-?)
………..Voor 1852 woonde op dit adres Fredericus van Ham zeepzieder (Grave ………..1809°) ∞ Maria Specker (1813°) zij hadden 4 kinderen Ernest (1841°), Lodewijk ………..(1842°), Maria (1843°) en Julius (1848°) ook op dit adres woonde nog een ………..familielid weduwnaar Nicolaas Petrus van Ham zeepzieder (Grave 1779°-22 april ………..1860†) ∞ Maria Anna Theresia van Haerten
………..Deze familie verhuisde in 1852 naar Gelder (Pruisen)
………..Een drietal dienstbodes had dit gezin: Peter van der Heyden (1804°), Elisabeth ………..Perenboom (1802°) en Johan­na Martens (1830°).
1844   Paulus van Schadewijk landbouwer te Balgoy huurt voor 6 jaar het pannenhuis van ………..eigenaar Nicolaas Petrus van Ham.
1856
:  Theodorus Hendricus van Sambeek landbouwer uit Mill pachter van het ………..Pannenhuis.
1860: Theodorus Hendricus van Sambeek uit Mill (Mill 14 april, 1837°-3 dec, 1906†) ∞ ………..Allegonda Verhoeven (Mill 26 sept,1836°-23 oct, 1885) zij kregen 16 kinderen
………..Hadden 2 boerderijen waarvan een steeds verhuurd o.a. in 1862 aan Hendrikus ………..Geurts (21 febr, 1814°) ∞ Catharina Emons (1 oct, 1810°)
………..Huurder 1862:  Hendricus Lenning kleermaker (Grave 6 juni 1799°-3 juni ………..1877†) ∞ Agnes Broeren (Linden 6 nov, 1812°-5 jan, 1877†)
………..Huurder 1877: Wolterus van den Boom (Schaijk) ∞ Johanna Kouwenberg               ………..(Hernen)
………..Huurder 1880: Albertus Willems
1903:  Marinus en Wilhelmus Goossens Rijkevoort
1904:  Marinus Goossens koopman (Rijkevoort 26 maart, 1878° – 5 mei 1951†) ∞ ………..Allegonda Meijers (Zeeland 16 juli 1878°-31 juli 1937†) verhuisde in 1916 naar de ………..Gasthuisstraat 51
………..Wilhelmus Goossens (17 sept, 1876° Rijkevoort)  ∞ 6 mei 1905 met Theodora van ………..Duijnhoven (3 jun, 1870°Schaijk – 26 okt,1924† Escharen) zij kregen 8 kinderen
1916: – 1920 Theodurus van Dreumel Landbouwer Hatert ???
1926:  Franciscus van Boekel Mill (Zeeland 19 dec 1890°) ∞ Cato Hofmans (Cuijk 31 okt, ………..1893°)
1927:  Pannenhuis gesloopt (later op deze plek nieuwe woning gebouwd hoekstraat 11) 

Frans van Boekel (pannenhuis)4

C149 (Schuur behorende bij het pannenhuijs)
Hoekstraat 12 (C149) Sectie C445 – C592
1832: Nicolaas Petrus van Ham
1881: Theodorus Hendricus van Sambeek uit Mill (Mill 14 april, 1837°-3 dec, ………..1906†) ∞ Allegonda Verhoeven (Mill 26 sept,1836°-23 oct, 1885†)
1903: Marinus en Wilhelmus Goossens Rijkevoort
1904: Wilhemus Goossens (17 sept, 1876°)  ∞ Theodora van Duijnhoven
1921: De Schuur behorende bij het Pannenhuis word verbouwd tot huis/boerderij
……….Het Pannenhuis raakt in verval
1921:  Wilhelmus Goossens (17 sept, 1876° Rijkevoort)  ∞ 6 mei 1905 met Theodora van ………..Duijnhoven (3 jun, 1870°Schaijk – 26 okt,1924† Escharen) zij kregen 8 kinderen
…………………………1 Gerardus Martinus Goossens (Escharen 5 aug, 1906° – 29 aug, …………………………..1990†Nijmegen)
…………………………2 Cornelia Maria Petronella Goossens (Escharen 18 jan, 1908° – 11 …………………………..febr, 1908† Escharen)
…………………………3 Cornelia Maria Goossens  (Escharen 4 febr,, 1909° – (?)
…………………………4 Maria Clasina Goossens (Escharen 5 aug, 1910° – (?)
…………………………5 Martinus Everardus Gerardus Goossens (Escharen 3 sept, 1911° – (?)
…………………………6 Wilhelmus Gerardus Isedorus Goossens (Escharen 19 april 1914 – (?)
…………………………7 Theodorus Wilhelmina Goossens (Escharen 23 apr, 1916° – 16 maart, ………………………….. 1994° Nuenen)
…………………………Lambertus Petrus Goossens (Escharen 29 sept, 1917° – (?)
1926: Franciscus van Boekel Mill (Zeeland 19 dec 1890°) ∞ Cato Hofmans (Cuijk 31 okt, ……….1893°) in 1927 word het pannenhuis afgebroken

1959: Jan Willems ∞ Theodora van Boekel
Nu:     Hennie Willems

Rond de Jaren 60 3

 

 

Wetenswaardigheden over Panhuijs en dit gebied 

Klein Russendaal
ln het begin van de 17e eeuw, dus rond 1600, hebben nazaten van de pandheren Floris en Maximiliaan van Egmond in de binnenbocht van het huidige Huukske een klein landgoed in hun bezit gehad, geheten Ysselsteynhoff. Deze hoeve vinden wij in 1606 in het parochie-archief van Escharen vermeld. Rond 1674 hoorde het landgoedje toe aan de graaf van Horne, gouverneur van de vesting Grave. Nog in het midden van de 19e eeuw moet het een keurig verzorgd landgoed met een voorname behuizing zijn gewest aan de kiezelweg van Grave naar Mill getuige de fraaie weergave op de rievierkaart van 1851. Later kwam het in het bezit van de familie Van Ham, die een zeepziederij had in Grave. Het landgoed heette toen Rustendaal, wat later veranderde in Russendaal.
De zeepzieder
 De zeepzieder aan het werk 

Schepenprotocol Land van Cuijk 21-07-1545
Jan Janssoen van Brey en Arnt Lambertz, schepenen te Escharen, oorkonden, dat Stoffell Janssoen en Hennyke e.l.aan jonker Willem van Yselsteyn en joffer Margriet van Yselmont e.l. opgedragen hebben een op paasavond (paaszaterdag) te betalen rente van l½ phil.gl., gevestigd op een huis, hofstad en land van ongeveer een ½ morgen.
Datering: 1545 juli 21
Plaats: Escharen
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 251
Bron: Schepenbanken

Parochie H. Lambertus te Escharen 04-12-1606
2 1606 november 4. Akte van opwinning, gepasseerd voor scholtis en schepenen van Escharen, door Godevert van Steenhuys, ambtman der stad Grave en het Land van Cuijk, van een onderpand, genaamd Ysselsteynshoff, wegens 20 jaar verlopen pachten van een rente van 12 goudguldens van de eigenaar en gebruiker Godevart Paedsien, verblijf houdende in de stad Venlo. In transfix met regest 1, 3-4

3 1606 na 4 november . Akte van inleiding en ruiming gezinning, gepasseerd voor schepenen van Escharen, ten behoeve van Godevart van Steenhuys, ambtman der stad Grave en het Land van Cuijk, conform Cuijks landrechtvan de opgewonnen Ysselsteynshoff onder Escharen In transfix met regest 1-2, 4

Schepenprotocol Escharen 01-08-1697   
Schepenakte 33 Herman Kooremans stadhouder van Batenburgh, procureur van Isabella Justine geboren gravin van Hornes, vrouwe van Batenburgh, erfgename van wijlen Johan Belgicus graaf van Hornes, de afstandbrief van Willem Adriaen graaf van Hornes hebben verkocht aan Nicolaas Peters en Susanna Ulrie echtelieden drie huizen en schuren en landerijen onder Escharen op den hoge steen, genaamd Rustendael, ongeveer zes en dertig en een halve Hollandse morgen. Cuijper van Holthuijsen ontvanger.
Datering: 01-08-1697
Pagina: 061-063
Soort akte: Transport
Plaats:   Escharen
Toegangsnummer:          7040
Bron:     Schepenbanken (BHIC)

Schepenprotocol Escharen 13-10-1729
Gerardus Sauveguarde en Sibilla Peters echtelieden, Ida Loden, Maria Loden en
Nicolaas Loden meerderjarige voorkinderen van Sibilla Peters verwekt bij Jan Loden hebben geleend van Noel de Grand Champs wonende te ’s Hertogenbosch een som van vijfhonderd gulden met als onderpand een bouwhof bestaande uit drie huizen met de schuren en landerijen groot ongeveer zes en dertig en een halve Hollandse morgen genaamd het Rustendael onder Escharen op de Hogen Steen.
Datering: 13-­10-­1729
Pagina: 032 ­034
Soort akte: Transport
Plaats: Escharen
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 519
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Schepenprotocol Escharen 13-03-1738
Nicolaas Peter Looden brouwer te Grave, zijn moeder Sibilla Peters weduwe van Gerard Sauvegarde, gepasseerd voor de notaris Hendrik Bernts, hebben geleend van de heer en mevrouw Hendrik van der Gronde, advocaat, een som van duizend gulden, met als onderpand een bouwhof onder Escharen genaamd het Rustendaal, bestaande uit twee huizen en schuren, met bijbehorende landerijen, groot ongeveer zes en dertig en
een halve H
ollandse morgen.

Datering: …………….13-­03-­1738
Pagina: ……………….072-­076
Soort akte: ………….Schuldbekentenis
Plaats: ………………..Escharen
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 519
Scan: …………………..Akte inzien
Bron: …………………..Schepenbanken

Schepenbank 18-08-1784
Personen: Maria Clara Loode (Verkoopster); Gerardus Hegh (Echtgenoot); Maria Sibilla Loode (Verkoopster); Jacobus Antonius van Boekel (Echtgenoot); Maria Agnes Loode (Echtgenote); George Heppe (Koper); Frederica Joosten (Koper); Catharina Margareta Joosten (Koper); Laurens van den Wiel (Getuige); Aart Broeren (Getuige); Hendrik Poos (Getuige); Johannes Casper Loode Pastor te Beers (Verkoper); Casperdina Loode meerderjarige dogter (Verkoopster); Cornelis van Ham (Echtgenoot)
Goederen: voor de ene helft en voor de andere helft de gerechte helft van twee bouwhoven den Rustendaal en Pannenhuijs genaamd bestaande uit twee huizen, een schuur, een schop, twee bakovens, moeshovens en aangelegen bouw- wei- en heilanden en houtgewassen onder Escharen gelegen, de helft van een helft van een onverdeelde hooi – of weikamp van drie morgen den Horst genaamd, aan de Raam onder Escharen gelegen.
Datering:                  18-08-1784
Pagina:                      114-116
Soort akte:               Verkoop
Plaats:                       Escharen
Toegangsnummer: 7040
lnventarisnummer: 521
Bijzonderheden:     Alles te samen ongeveer zesendertig en een halve morgen groot. akte gepasseerd op 18-08-1784
Bron:                          Schepenbanken Bhic

Schepenbank 12-12-1786
Voor schout en burgemeesters van Rumpenheim is op 20 november 1786 verschenen George Happen, gouverneur van Maastricht en zijn vrouw Frederica Francisca Happen, geboren Joosten, beiden wonend in Rumpenheim. Zij stemmen toe in de verkoop van hun aandeel welke is gedaan door Wilhelm Kessels aan Cornelis van Ham en zijn vrouw Maria Clara Looden. Betreft twee bouwhoeven onder Escharen, genaamd Rustendaal en Panhuijs met aangelegen landerijen en de helft van een hooi- of weikamp aan de Raam, genaamd den Horst, voor de som van f. 4400,-. Zij machtigen voornoemde Wilhelm Kessels deze goederen voor het gerecht te verkopen en het aandeel van f. 2200,- namens hen te ontvangen.

Datering: 12-12-1786
Pagina: 526-527
Soort akte: Machtiging
Plaats: Escharen
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 8
Bron: Schepenbanken

Schepenbank Escharen 14-12-1786
Personen: Laurens van den Wiel (Comparant); Hendrik Poos (Comparant); Willem Kessels (Gevolmachtigde); Catharina Magareta Joosten (Echtgenote); George Heppe (verkoper); Frederíca Francoisa Joosten (Echtgenote); Cornelis van Ham (koper); Maria, Clara Looden (Koper); Bastiaan van dan Wiegelaar (Comparant).
Goederen: twee bouwhoven den Rustendaal en Pannenhuijs genaamd bestaande uit twee huizen en een schuur, een shop, twee bakovens, moeshoven en aangelegen bouw-wei-en heilanden en houtgewassen onder Escharen gelegen, helft van een hooi- of weikamp groot in het geheel drie morgen den Horst genaamd aan den Raam onder Escharen gelegen, alles tesamen ongeveer zesendertig en een halve morgen groot.
Datering:                   14-12-1786
Soort akte:                Verkoop

PLaats:                       Escharen
Toegangsnummer:  7040
Inventarisnummer: 521
Bijzonderheden:       akte gepasseerd op 14-12-1786
Bron:                           Schepenbanken Bhic 

Schepenbank: testament pastor van Beers opgemaakt te Boxmeer 17-03-1797
Caspardina Looden, weduwe van Wilhelmus van Tuerenhout; Maria Clara Looden, echtgenote van Cornelis van Ham, en haar zoon Nicolaas van Ham; Maria Sibilla Looden, echtgenote van Gerardus Hegh; en Maria Agnes Looden, geassisteerd door haar echtgenoot Jacobus van Boeckel, overhandigen een verzegeld papier voorzien van een opschrift van P. van den Heuvel, president schepen, Johan Willems en A. van Wanraij, schepenen van de Vrijheerlijkheid Boxmeer, waarin zij verklaren dat zij van Johan Caspar Looden, pastoor van Beers, onderhavig document, met een zwarte draad doorregen en op de hoeken verzegeld met zwarte lak, ontvangen hebben, zijnde
zijn testament. Het opschrift is voorzien van het Boxmeerse schepenzegel en getekend te Boxmeer op 17 maart 1797 door genoemde schepenen, testateur,en Johan van Dijck, landschrijver. Globale inhoud testament: tot lafenis van zijn ziel moeten 500 missen gelezen worden; op de dag van de begrafenis en op het jaargetijde moet voor de armen van Beers van twee malder rogge brood gebakken en uitgedeeld worden; zijn erfgenamen moeten enkele gezongen erfjaargetijden funderen; zijn halfzuster Maria Agnes Looden, gehuwd met Jacobus van Bocholt krijgt een legaat van f 150,-; tot zijn enige en universele erfgenaam benoemt hij zijn oudste zuster Caspardina Looden.
Pas na haar dood zullen de bezittingen als volgt verdeeld worden: 1) de 4 kinderen van zijn zuster Maria Clara Looden, gehuwd met Cornelis van Ham, erven: a) 4 percelen land in Boxmeer gelegen, resp. in Hippegat, aan den Lunenvensche weg, de Baakelgeert en in het Sambeeksche velt aan de Lints b) de rogge- en gerstpacht onder
Sambeek en Vortum- Mullem. Het vruchtgebruik krijgt hun moeder zo lang zij leeft.
Vervolg: 2) de 4 kinderen van zijn zuster Maria Sibilla Looden, gehuwd met Gerardus Hegh, erven: a) zijn *A deel in Bolkekamp, gelegen in de Wijth onder Grave b) zijn ‘A deel van het weidegebied de ses Mergen in den Marsch onder Grave. Het vruchtgebruik krijgt hun moeder zo lang zij leeft. 3) de rest van de erfenis wordt verdeeld over de twee groepen bovengenoemde kinderen.
Datering: 10-5-1802
Pagina; 208 -216
Soort akte: Afschrift
Plaats: Beers
Toegangsnummer: 7040
lnventarisnummer: 469
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken

 

 

 

Escharen rond 1800-1810
No 23, 24 en 25
De Heer Cornelis van Ham
De Bouwhoven den Russendaal en het Pannehuijs, met derzelver Bouw Groeslanden,
Houtgewasschen en Plantagien en Voorpotinge zoo als dezelve binnen haare bekende
bepalingen onder den Dorpe Eschaaren gelegen zijn in de marge: Modo de Heer A:W: van Ham te Grave
Ten tweede een kampke Hooyland genaamt het Steene Cruijske groot Ongeveer 2 morgen gelegen aan de Vegetas onder Eschaaren in de marge: Modo De Heer Johan de Quaaij c: suis Modo Mathys Poos en Jan Linders ieder voor de helft
Ten derde een parceel Bouwland gelegen in het Eschaarsche veld groot ongeveer Twe morgen belend EnerZyds B: van de Wiegelaar anderzyds den Armen van Eschaaren, en beide de Eynde den Schouweg, in de marge: Modo Marten Poos c.s.
Ten vierde De helfte in de Hooghalse Tienden
Ten vyfde de helfte in een wyde de Horst genaamt gelegen aan de Rivier de Raam in de marge: Modo De Heer A:W: van Ham te Grave

 

Schepenprotocol akte: Testament
Beschrijving:
Cornelis van Ham, weduwnaar, testamentair erfgenaam van Maria Clara Looden, wonende te Gassel verklaart aan hun meerderjarige kinderen Antonius Winandus van Ham, Catharina Barbara van Ham gehuwd met Johan de Quaij te Nijmegen, Nicolaas Petrus van Ham gehuwd met Maria Theresia Haarten en Maria Agnes van Ham gehuwd met Sebaltus Josephus Boerakker, wonende op den Beek voor hun legitieme portie over te geven goederen, gelden en effecten: Anthonius Winandus van Ham de bouwhoven, genaamd de Rustendaal en het Pannenhuis, met bouw- en groeslanden, houtgewas, etc. te Escharen en de helft van de Hooghalse tienden, de helft van een weide, genaamd de Horst, groot in het geheel 3 mergen te Escharen, alles ten waarde van F 9041,–; de helft in de Bollekekamp in de Lageweijth te Grave, groot 3 ½ mergen; ½ mergen in Gerrit Rijnderskamp in de Hogeweijth te Grave; de helft van de Sesmorgen in de Mars te Grave; 2 kwartieren in het Rijt te Grave tussen Derk Schoonenberg en G. van Noenen. Uit te keren aan Maria Agnes van Ham en Sebaltus Josephus Boerakker, el, F 2041,–; Catharina Barbara van Ham en Johan de Quaaij, el, F 7000,–, gedeeltelijk reeds bij huwelijk uitgekeerd; een kampje, genaamd het Steene Kruiske, groot 2 mergen te Escharen; een kamp genaamd de Haverkamp, groot 2 mergen te Gassel en een huis en erf alhier in de Groote Rogstraat tussen Rijnier Broekwijlder en Hendrikus van Haren. Nicolaas Petrus van Ham en Maria Theresia Haerten, echtelieden F 7000,–, deels reeds bij huwelijk uitgekeerd; 2 wissels groot F 2068,– en 10 stuiver; 2 mergen in de Hollandse Kampen in de Lageweijth te Grave; een mergen in de Groote Steenoven in de Hoogeweijth te Grave; een huis en erf in de Hamstraat te Grave tussen J. Coebergh en Francis Tillemans. Maria Agnes van Ham en Sebaltus Josephus Boerakker, el, de voorn. F 2041,– door Antonius Winandus van Ham uit te keren; een obligatie F 1196,– ad 4 % ten laste van Hermanus de Bruin te Reek;
Vervolg:
een obligatie F 500,– ad 5 % ten laste van de stad Grave; een obligatie F 500,– ad 5 % ten laste van de Polder Mars en Weijth; een obligatie F 850,– ad 5 % ten laste van Lamert Schuts te Schaijk; een obligatie F 800,– ad 5 % ten laste van Hendrikus van de Wijnakker te Overasselt; 2 kustingbrieven, groot F 840,– ad 5 % ten laste van Lambert Janssen en Daniel Willem van der Sanden; een obligatie F 200,– ad 5 % ten laste van Paulus Florenstein; een contant bedrag ad F 73,–; een kamp, genaamd de Langenkamp, groot 2 ½ mergen in de Lageweijth te Grave; een kamp, genaamd de Langenkamp te Velp, groot 3 mergen. Enerzijds Tomas Janssen, anderzijds Van Veggel 2 schuren en een huis aan het Klein Walleken te Grave; Meubelen, zilver en andere goederen zijn reeds verdeeld.
Persoon in schepenakte:
Antonius Winandus van Ham
Catharina Barbara van Ham
Nicolaas Petrus van Ham
Maria Agnes van Ham
Anthonius Winandus van Ham
Daniel Willem van der Sanden
Maria Clara Looden
Maria Theresia Haarten
Sebaltus Josephus Boerakker
Maria Theresia Haerten
Cornelis van Ham
Johan de Quaij
Johan de Quaaij
Hendrikus van Haren
Hermanus de Bruin
Hendrikus van de Wijnakker
Gerrit Rijnderskamp
Derk Schoonenberg
Rijnier Broekwijlder
Francis Tillemans
Lamert Schuts
Lambert Janssen
Paulus Florenstein
G. van Noenen
J. Coebergh

Datering:       11-04-1807
Soort akte:    Testament
Plaats:            Escharen

 

Schepenprotocol akte: Boedeldeling
Beschrijving: Wijnandus Antonius van Ham, Catharina Barbara van Ham en Johan Carel Adolph de Quaij echtelieden, Nicolaas van Ham en Maria Thresia van Haerten echtelieden, Maria Agnes van Ham en Sebaltus Josephus Boeracker echtelieden verklaren dat de erfenis door wijlen hun vader Cornelis van Ham nagelaten de volgende onroerende goederen betreft: een bouwhof genaamd den Geiten Mulder onder Escharen grenzend enerzijds en een einde de gemeente, anderzijds M. de Meuse en het andere eind de gravinne van Hoensbroek. Een bouwhof genaamd den Geiten Mulder onder Escharen grenzend enerzijds en een eind de gemeente, anderzijds mr. M de Meuse en het andere eind de gravinne van Hoensbroek. Een bouwhof genaamd den Groten Mulder onder Escharen. Getekend door J.W. Gelissen pastor en M. Poos klerk.
Datering:      11-11-1808
Soort akte:    Boedeldeling
Plaats:           Escharen

Vredegerecht Grave: Akte van ontzegeling 
Beschrijving: 1. Gerard Hegh, fabrikant in Beugen, gehuwd met Maria Sibilla Looden. 2. Nicolaas Peter van Ham, koopman/leerlooier in Gelder. 3. Jan Karel Adolph de Quay, gepensioneerd kapitein in Grave, gehuwd met Ca- tharina Barbara van Ham. 4. Sebaldus Jozephus Boeracker, bierbrouwer, Reek, gehuwd met Maria Agnes van Ham. 2 t/m 4 zijn wettige overgebleven kinderen van wijlen Cornelis van Ham en Maria Clara Looden. 5. Johannes Jacobus Hegh, fabrikant in Tilburg. 6. Cornelis Petrus Hegh, particulier, Boxmeer. 7. Johannes Franciscus Donders, koopman, Tilburg, gehuwd met Agnes Elisabeth Clara Hegh. 8. Maria Clara Hegh, huisvrouw van Hendrik Thissens, koopman, Boxmeer. 5 t/m 8 enige en wettige kinderen van Gerard Hegh en Maria Sebilla Looden. 9. Jacobus Antonius van Boekel, particulier, Grave huw. met Maria Agnes Looden. 10. Vincent van Tuerenhout, controleur Directe Belastingen in Grave als executeur samen met Nicolaas Peter van Ham.
Plaats:         Grave
Datering:    24 oktober 1814

Notarieel protocol Beers: Verhuur
Nicolaas Petrus van Ham, particulier te Veghel verhuurt voor de tijd van 6 jaar aan Paulus van Schadewijk, landbouwer Balgoy, bouwhof “Het Pannenhuis” te Escharen voor f. 360,– per jaar.

Datering:     03-05-1844
Soort akte: Verhuur
Plaats:        Escharen

 

Notaris akte: Verkoop
Beschrijving: Op het landgoed Rustendaal te Escharen, ten verzoeke van Louis Richard Leopold Joseph de Kuijper, notaris Veghel gehuwd met Maria Anna van Ham voor zich en als gelaste van Jan Baptist van Ham te Kleve; van Antonius Wijnandus van Ham te Culemborg; van Josephus van Ham te Maastricht; van Henriette Spekken weduwe Frits van Ham te Geldern; van Josephine van Ham te Veghel en van Antonius van Ham te Westmalle in Belgie wordt verkocht vee, bouwmansgereedschap en hout voor Fl. 1326,85.
Datering:     22-05-1860
Soort akte: Verkoop
Plaats:        Escharen

Schepenakte: Verkoop Pannenhuis
Louis Richard Leopold Joseph de Kuijper, notaris te Veghel gehuwd met Maria Anna Frederica van Ham voor zich en als gevolmachtigde namens: 1. Maria Josephina Walburga van Ham, zonder beroep te Veghel; 2. Henriëtte Speeken weduwe van Friedrich Wilhelm Reiner van Ham, zonder beroep te Geldern in Pruissen voor zich en als moeder en voogdes over haar 7 nog minderjarige kinderen, genaamd Evert Joseph Hubert, Louis Nicolaas Hubert, Maria Theresia Antoinette Hubertine, Julius Johann Hubert, Otto Joseph Hubert, Antoinette Wilhelmina Maria Hubertina, Clara Maria Hubertina; 3.Johannes Baptista van Ham, rentenier te Cleve in Pruissen voor zich en als toeziende voogd over voornoemde minderjarigen; 4. Antonius Wijnandus van Ham, priester te Culemborg; 5. Josephus Hubertus Theodorus van Ham, priester te Maastricht; 6. Antonius Wilhelmus Franciscus van Ham, geestelijk broeder te Westhalle in België laten openbaar verkopen, landgoed Russendaal te Escharen, bestaande uit: koop 1: een bouwhoeve, genaamd Pannenhuis sectie C 135, 136, 137, 140 t/m 149, 253, 154 en 176; koop 2: bouwhoeve genaamd Groot Russendaal sectie C 155 t/m 171; koop 3: bouwhoeve Klein Russendaal sectie C 138, 139, 175, 177 t/m 179; alsmede een perceel weiland aan de Raam sectie C 120. Koper van koop 1 voor f 7.600,– is Willem Verhoeven, landbouwer te St. Hubert als gevolmachtigde namens Theodorus Hendrikus van Sambeek, landbouwer te Mill. Koper van koop 2 voor f 6.400,– is Johannes van Schadewijk, landbouwer te Escharen. Koper van koop 3 voor f 2.640,– is Adriaan van den Biggelaar, rentenier te Grave. Koper van het weiland voor f 1.895,– is Jacobus Jans, landbouwer op Tongelaar onder Gassel.

Persoon in schepenakte:
Louis Richard Leopold Joseph de Kuijper
Anna Frederica van Ham
Josephina Walburga van Ham
Wilhelm Reiner van Ham
Johannes Baptista van Ham
Antonius Wijnandus van Ham
Hubertus Theodorus van Ham
Wilhelmus Franciscus van Ham
Theodorus Hendrikus van Sambeek
Maria Theresia Antoinette Hubertine
Antoinette Wilhelmina Maria Hubertina
Evert Joseph Hubert
Louis Nicolaas Hubert
Julius Johann Hubert
Otto Joseph Hubert
Clara Maria Hubertina
Johannes van Schadewijk
Adriaan van den Biggelaar
Henriëtte Speeken
Groot Russendaal
Klein Russendaal
Willem Verhoeven
Jacobus Jans
Datering:     17/24-10-1860
Soort akte:   Verkoop
Plaats:  Escharen

 

 

De vorming van het cultuurlandschap langs de lage Raam
De vorming van het cultuurlandschap langs de Lage Raam

Bijzonderheden Pannenhuis:
In akte’s word beschreven dat 2 kinderen van Johannes van den Broek geboren zijn in het pannenhuis alvorens hij een huis stichte in de Maurik zo’n 200 m. afstand van het pannenhuis.
1868 stichting huis aan de kammerbergweg  nummer 80 (C353-C668)
1868: Johannes van den Broek timmerman Escharen (22 aug, 1828° Gassel -3 nov, ………..1911† Escharen) ∞ 17-04-1858 in Escharen met Cornelia van der Wijst (25 maart ………..1823° Zeeland – 9 juli, 1885† Escharen) zij kregen 3 kinderen
…………………………1.N.N. van den Broek  (5 maart 1859° Escharen – 5 maart …………………………..1859† Escharen) 
………………………..2. Anthonetta van den Broek (26 sept, 1860° Escharen -23 juli …………………………..1912† Escharen) (geboren in het pannenhuis) bekijk hier de akte
………………………..3.Martinus van den Broek (9 april 1862° Escharen -21 jan, 1922† …………………………..Nistelrode) (geboren in het pannenhuis) bekijk de akte
Meer over de latere bewoners aan de kammerbergweg 3 klik hier

Vondst nabij het verdwenen Pannenhuis 

Wijntemperatuurmeter vermoedelijk uit de negentiende eeuw zo rond 1850.
(privébezit)

 

 

 

 

 

 


Kaart Waterschap de Maaskant (BHIC) Escharen 1850-1851

Op deze kaart is het gebied De Russen Daal te zien met daarop 3 boerderijen boven “Russen Daal” zien we het Langven nu in een  kleinere omvang rechts onder het voormalige ven/moeras van het gebied de Maurik, de Kiezelweg is hedendaags  de Hogeweg die overgaat naar de  Graafseweg 

In 1856 nam Theodorus van Sambeek landbouwer te Mill de boerderij “het Pannenhuis” genaamd in bezit. Een huis met pannen was een grote uitzondering toen, want een pannendak was veel duurder dan van riet of stro, een voorname behuizing.
Dit huis is in 1903 overgegaan naar de Familie Goossens

Notaris Staal Pannenhuis veiling

Topografische Militaire kaart 1867 WatWasWaar

Topografische Militaire Kaart 1867 

Minuutkaart 1832 Escharen sectie C blad 6

Een kaart uit 1886 De Maurik en de Russendaal kies kaart Escharen sectie C3

 

Website -pagina’s van deze omgeving
fam-van-boekel-2
De geschiedenis van Russendaal en Pannenhuis met dank aan Estersheem,
Heemkundekring Felix Walter Landgoed Rustendaal en het Pannenhuis
Heemkundekring Felix Walter Campagne de “Russendaal”
Escharen de bevolking en haar wortels bekijk Estersheem
Geschiedenis stadje Grave
FacebookGrave Nostalgia Facebook

sight-2

Bezoek de omgeving:
Meer natuur en historie van de omgeving, IVN: De Zandvoort
Flora en fauna van de omgeving, KNNV: Het Langven en de Maurik
Flora en fauna van de omgeving, KNNV: De Lage Raam
Wandelen in dit prachtige gebied
Fietsen in dit prachtige gebied
Landhuis Russendaal
Beelden van natuurgebied De Tongelaar


Foto boven Busweg Escharen/Langenboom

Foto boven Landgoed Tongelaar/kasteel Tongelaaar

Comments are closed.