Bezienswaardigheid Kasteel Tongelaar en omgeving


De vroegste vermelding van kasteel Tongelaar dateert uit 1282. In dat jaar draagt Jan I, heer van Cuijk
(Kuyc), zijn ‘versterking en kasteel in Tongelaar met de grond, voorburcht en alles wat erbij hoort’ op aan Floris V en ontvangt het in leen als open huis terug.Hiermee is dit een van vroegste ‘open huis oorkonden’, zeker voor het Brabantse gebied. Essink veronderstelt dat Floris het kasteel zou hebben willen gebruiken om de stad en het kasteel van Grave te bedreigen. Coldeweij acht het mogelijk dat het initiatief juist bij Jan van Cuijk lag en dat deze zijn bezittingen in Holland en dan specifiek in Rijnland op deze wijze veilig wilde stellen. Voor uitgebreide informatie klik hier of op de foto.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.